Konnerudområdet, rett sør for Drammen, er et eldorado for steininteresserte og midt i dette spennende «mineralriket» ligger Konnerud gruver.

Verket hadde sin storhetstid på 1700- og 1800-tallet og både sølv, bly og kobber ble hentet ut av berget sammen med mer 
eksotiske mineraler som vismut, arsen og kobolt.

Konnerud Gruber eies i dag av Stiftelsen Konnerudverket, som har restaurert store deler av området og dermed gjort et spennende stykke gruvehistorie tilgjengelig for besøkende.

Det arrangerers jevnlig guidede turer innover i fjellet samt åpne dager hvor man kan kjøre tog inn i Kontaktstollen.

Som en del av Konnerud Gruber finner man også Hvile- og Skeidehuset som leies ut til selskaper og møter.

Stiftelsen Konnerudverket ble dannet 29. april 1991 sammen med støtteforeningen Konnerudverkets Venner. Stiftelsen hadde sin opprinnelse i et eget gruveutvalg i Skoger Historielag som ble oppnevnt i 1975.

Stiftelsen har som mål å
● Sikre og bevare Konnerudgruvene
● Gjøre disse tilgjengelig for allmennheten
● Samle og bevare gruvemateriell
● Bygge opp et museum rundt Konnerudgruvene.

Stiftelsen har i dag
● Lokomotiver fra forskjellige gruver og anlegg i Norge
● Diverse vogner og spormateriell
● Fire museumsbygg.
● Gruveutstyr fra forskjellige gruver og anlegg i Norge.