Geologi på Konnerud

Konnerudområdet ligger midt i et svært spennende område geologisk sett. I kalkfjellet finnes mange fossiler med avtrykk av dyr og planter som levde for flere hundre millioner år siden. Det er dessuten gjort mange funn av smykkestener som Ametyst, Fluoritt og Kalsitt.

For 4 – 600 millioner år siden lå Konnerudområdet under havet og havbunnen hadde et yrende dyre og planteliv. 
Kalkfjellet på Konnerud er rikt på fossiler som viser spor etter dette, og særlig finnes det mye koraller og armføttinger. Korallene vises rom regel i form av klaser av stengler, Armføttingen som små skjell på 1 – 2 cm. 

Dersom man er interessert i å finne fossiler er Steglevannet og Gomperud gode steder å lete. Over kalksteinslagene ligger lag av sandstein og hornfels (sterkt omdannet leire og slam). 
I disse lagene er det lite eller ingen fossiler.

For omlag 250 – 300 millioner år siden ble jordskorpen brutt opp og landområdene vi i dag kjenner ble dannet. De indre flytende massene trengte opp mot overflaten, og enorme temperaturer og trykk smeltet og knuste de overliggende lagene av fjell. 

I Drammensområdet var det den såkalte Drammensgranitten som kom. Store bergstykker ble revet løs, smeltet og knust. I sprekkene kom det opp gasser og damp som inneholdt metaller, blant annet kobber, sink, bly, jern og sølv. 
Metalldampen la seg i sprekkveggene, hvor det oppsto kjemiske prosesser med kalkfjellet. Etterhvert ble fjellet avkjølet, og sprakk opp igjen. Sprekkene ble nå fylt av tung lava (basalt og diabas). Bragernesåsen er rester av en slik vulkan.

For omlag 1 millioner år siden oppsto et kaldere klima og istidene kom. Enorme ismasser på flere hundre meters tykkelse lå over landet, slik det gjør på Grønland i dag. 
Sakte gled brearmene mot havet og skurte fjellet ned. Drammensdalen ble dannet på denne måten.

Der isen ble brukket opp i havkanten falt grus, stein og sand til bunnen, og samlet seg i såkalte morener. 
Ryghkollen i Nedre Eiker, Sundhaugen her i Drammen og i Svelvik, er eksempler på slike morener. Etter at isen smeltet hevet landet seg, og skog, dyr og mennesker kom etter . Isen hade da skurt og gnidd ned fjellet mange hundre meter . Over kalksteinen var det dårlige bergarter, og disse ble slipt bort ganske fort.

Fluoritt